Fysiotherapie Olympisch Stadion

(SPORT-) FYSIOTHERAPIE

Fysiotherapie Olympisch Stadion

(SPORT-) FYSIOTHERAPIE

Het doel van de behandeling is om de balans van het totale bewegen weer te herstellen.

De opbouw van een behandeling staat centraal. Het is belangrijk dat er eerst een situatie gecreëerd wordt waarin het lichaam weer trainbaar wordt.

Ik werk met een “totaalaanpak” waarbij gekeken wordt naar de meest optimale behandeling van een klacht en naar de mogelijke oorzaken om terugval te voorkomen.

Diagnose en behandelplan
Door middel van een intakegesprek gevolgd door een lichamelijk onderzoek, wordt het ontstaan van uw klachten gedetailleerd in kaart gebracht. Dit kan gaan om klachten die al enige tijd aanwezig zijn of blessures die sinds kort ontstaan zijn.

Samen bespreken we de bevindingen en wordt er een behandelplan opgesteld waarin direct rekening gehouden is met uw huidige belastbaarheid en persoonlijke doelen voor de toekomst.

De behandeling zal allereerst bestaan uit het losmaken van de spieren door middel van diepe massage- en mobilisatietechnieken. Hierdoor wordt het lichaam vrijgemaakt van de beperking. Daarna zal door middel van een gericht oefenprogramma de belastbaarheid van het lichaam vergroot worden, zodat terugval in de toekomst (hopelijk) niet meer voorkomt.

Een individuele en persoonlijke benadering vind ik erg belangrijk. Ik werk dan ook niet met protocollen of gestandaardiseerde behandelplannen.

De verschillende behandelmethodes, technieken en trainingsleer worden in een behandeling geïntegreerd om een zo optimaal mogelijk resultaat te krijgen.

[elfsight_instagram_feed id="1"]

Heeft u vragen
of wilt u een afspraak maken?

Vul dan onderstaand formulier in